Unauthorized

Nếu khi sử dụng tool bạn gặp lỗi như hình ảnh bên dưới

Dưới đây là đây là những lý do phổ biến nhất và cách khắc phục:

  • Bạn chưa đăng nhập Henull: Đăng nhập vào tài khoản Henull của bạn trước khi sử dụng sản phẩm.

  • Xóa cookies (Ctrl +F5) rồi thử lại.

  • Trình duyệt của bạn có một số tiện ích mở rộng đang hạn chế ứng dụng. Hãy thử sử dụng hồ sơ mới (new proflie) hoặc trình duyệt khác.

  • Một số phần mềm chặn quảng cáo như AdGuard, AdBlock,... có thể cản trở hoạt động của ứng dụng. Vui lòng tắt chúng đi khi sử dụng.

Liên hệ với bộ phận CSKH nếu hướng dẫn này không giải quyết được vấn đề của bạn.

Last updated