Hướng dẫn bật xác thực hai lớp trên Discord

Truy cập vào tài khoản Discord của bạn rồi đi đến phần Cài đặt:

Đi đến Tài khoản của tôi > Mật khẩu và xác thực, click vào Bật xác thực hai lớp

Nhập mật khẩu tài khoản Discord của bạn và click Tiếp tục

Tải ứng dụng Authy hoặc Google Authenticator cho smartphone hoặc máy tính bảng:

  1. Mở ứng dụng vừa tải và quyét mã QR hiển thị trên màn hình

  2. Nhập mã xác minh gồm 6 chữ số hiển thị trên App vào Discord

  3. Click Kích hoạt

Khi Discord báo đã kích hoạt thành công, bạn có thể thêm sđt vào tài khoản theo gợi ý nếu muốn.

Sau khi đóng cửa sổ kích hoạt F2A, bạn sẽ thấy 10 mã dự phòng. Hãy cung cấp mã dự phòng này cho Muachungtool khi đặt hàng.

Last updated