Hướng dẫn đăng ký thuê tool

Hướng dẫn mua tool tại MuaChungTool.com

Bước 1: Chọn sản phẩm bạn muốn thuê hoặc đang quan tâm

Bạn có thể đi đến cửa hàng để xem các sản phẩm mà MuaChungTool đang cung cấp. Hoặc gõ tên của sản phẩm vào thanh tìm kiếm.

Bước 2: Chọn gói thời gian và kế hoạch bạn muốn đăng ký

Tùy thuộc vào mỗi sản phẩm, có thể có các gói thời gian và kế hoạch kèm theo. Bạn có thể chọn các tùy chọn này để xem giá cụ thể của từng gói.

Sau khi chọn được gói đăng ký, bạn có thể chọn Thêm vào giỏ hàng hoặc Mua ngay

Mỗi công cụ "Đặt Hàng Trước" là một nhóm mua chung tool chưa có sẵn và đang cần thêm người tham gia để sớm hoàn thành. Nếu bạn mua những công cụ này, bạn sẽ phải đợi.

Khi tham gia một nhóm mua chung, bạn cần đợi ít nhất 7 ngày kể từ khi đặt hàng để yêu cầu hoàn tiền hoặc đổi tool khác nếu bạn đổi ý.

Bước 3: Tiến hàng thanh toán

Bạn click vào Mua ngay hoặc Giỏ hàng để tiến hành thanh toán theo hướng dẫn trên website

  • Tại ô Địa chỉ email bạn điền email mà bạn muốn sử dụng để truy cập Tool/sản phẩm.

  • Click vào ô Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản và chính sách của MuaChungTool rồi click Nhấn vào đây để thanh toán.

  • Nhập đúng nội dụng chuyển khoản khi tiến hành thanh toán để hệ thống của MuaChungTool tự động kích hoạt tool/sản phẩm cho bạn.

Vui lòng kiểm tra lại một lần nữa để đảm bảo email là chính xác trước khi tiến hành thanh toán

Bạn có thể xem lại tất cả đơn hàng đã đặt tại Muachungtool bằng cách truy cập vào icon hồ sơ rồi đi đến Đơn hàng click vào Xem tương ứng với mỗi đơn hàng để xem chi tiết và hướng dẫn.

Tôi có thể đổi gói đã mua sau khi đăng ký không?

Có. Bạn có thể đổi gói đã mua hoặc nâng cấp lên plan cao hơn. Đăng ký hiện tại của bạn sẽ được định khấu trừ thời gian đã sử dụng theo gói thấp hơn gói mà bạn đã đăng ký. Ví dụ:

  • Nếu bạn đã mua gói năm, thời gian sử dụng của bạn sẽ được khấu trừ và tính theo giá của gói tháng (theo giá niêm yết trên website tại thời điểm đổi).

  • Thời gian sử dụng còn lại sẽ theo gói đã được đổi. Ví dụ nếu bạn đã sử dụng sản phẩm trong 40 ngày, thời gian làm tròn để đổi là 2 tháng. Bạn sẽ vẫn sẽ có quyền truy cập và sử dụng đắng ký của bạn trong 20 ngày tiếp theo.

Bạn cần thanh toán thêm phần chênh lệch nếu số dư còn lại không đủ để thanh toán cho gói mới. Trường hợp sau khi đổi gói mới mà còn tiền thừa, chúng tôi sẽ cộng nó vào điểm trong tài khản của bạn tại Muachungtool.

Trường hợp sau khi quy đổi mà giá trị quy đổi vượt quá số tiền mà bạn đã thanh toán thì bạn sẽ không được hỗ trợ nâng cấp hay đổi gói khác.

Last updated