Sử dụng Jungle Scout Extension

Trong hướng dẫn này, MuaChungTool sẽ hướng dẫn tất bạn các bước để sử dụng Jungle Scout Extension.

Tại thanh menu phía trên bên phải, click vào biểu tượng extension. Sau đó click vào extension của Jungle Scout.

Nhấn phím bất kỳ trong trường/ô Password, sau đó click vào "Login".

Tại extension tab, click “Log in to Jungle Scout” để sử dụng.

Enjoy!

Video hướng dẫn

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Mua Chung Tool!

Last updated