Tạo Profile mới cho trình duyệt

Việc tạo các profile khác nhau cho phép bạn chuyển đổi giữa tài khoản công việc và các tài khoản khác, chẳng hạn như tài khoản cá nhân hoặc tài khoản test, mà không cần đăng xuất mỗi lần.

Nếu bạn không chắc chắn về tạo một Profile, hãy click vào link bên dưới để được hướng dẫn chi tiết hơn.

Last updated