Sửa lỗi "This site can't be reached" error

Gặp lỗi "This site can't be reached" có thể khiến bạn khó chịu. Lỗi này thường chỉ ra sự cố với kết nối mạng.

Khởi động lại mạng

Khởi động lại bộ định tuyến hoặc modem của bạn thường có thể giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng.

Sửa lỗi trên trình duyệt web

Sử dụng proxy hoặc VPN

DNS server mà thiết bị của bạn được đặt sử dụng có thể đang chặn trang web bạn đang cố truy cập. Tìm máy chủ DNS công cộng/miễn phí đáng tin cậy, chẳng hạn như máy chủ DNS có sẵn từ Google, Cloudflare và OpenDNS.

 • Google: 8.8.8.8 and 8.8.4.4

 • Cloudflare: 1.1.1.1 and 1.0.0.1

 • OpenDNS: 208.67.222.222 and 208.67.220.220

 • Verisign: 64.6.64.6 and 64.6.65.6

Hướng dẫn đổi DNS:

 • Windows: Nhấn Windows + R và gõ ncpa.cpl để mở Network Connections > Properties > Internet Protocol Version 4 > Use the following DNS server addresses và nhập địa chỉ của DNS server bạn muốn sử dụng. Bỏ qua nếu đã được nhập hoặc thay thế DNS server khác nếu bạn muốn.

Xóa DNS cache

Máy tính của bạn có DNS cache bị lỗi thời hoặc lỗi sẽ khiến bạn không thể truy cập một số website nhất định. Xóa bộ đệm DNS có thể giúp bạn lấy lại quyền truy cập vào các website này:

 • Windows: Press Windows key + R, type cmd, and then press Enter. At the prompt, ipconfig /flushdns and press Enter.

 • Mac: Open the Terminal from the Utilities folder, type dscacheutil -flushcache and press Return. Then type sudo dscacheutil -flushcache; sudo killall -HUP mDNSResponder and press Return to restart the DNS service. You'll be prompted for your admin password.

Vô hiệu hóa Proxy server

Nếu máy tính của bạn được đặt để kết nối Internet thông qua proxy và nó không hoạt động hoặc chặn một số website nhất định, bạn có thể bỏ qua máy chủ proxy:

 • Windows: Click the Windows Start menu, select Settings, and click Network & Internet. Click Proxy at the bottom of the left column. If a proxy server is set and you don't want to use it, turn off "Use a proxy server" at the bottom.

 • Mac: Click the Apple menu, select System Preferences, click Network, and then select your connection. Click the Advanced button, select the Proxies tab, and uncheck any of the proxies you don't want to use.

Vô hiệu hóa firewall và antivirus

Trong nhiều trường hợp, firewall tích hợp trong hệ điều hành của bạn có thể chặn và ngăn máy tính của bạn thiết lập kết nối. Tạm thời vô hiệu hóa tường lửa và phần mềm diệt virus của bạn và thử truy cập lại website.

Ngoài ra, bạn có thể thử một số phương pháp đơn giản sau:

 • Khởi động lại máy tính, điện thoại, máy tính bảng

 • Truy cập website trên một thiết bị hoặc mạng khác

 • Thử truy cập website ở chế độ ẩn danh, riêng tư hoặc bí mật

 • Tạm thời vô hiệu hóa chương trình diệt virus

 • Kiểm tra cài đặt ngày và giờ trên máy tính

 • Tắt chế độ kiểm soát của phụ huynh nếu đã được kích hoạt

Last updated