ERROR: "Product Code" >> Failed to fetch

Nếu bạn gặp sự cố và gặp lỗi như hình ảnh bên trên. Hãy xóa cookies của bạn rồi thử lại.

Nếu vẫn lỗi, đây là những lý do phổ biến nhất:

  • Phiên bản Google Chrome lỗi thời: Kiểm tra và cập nhật lên phiên bản Google Chrome mới nhất. Sao chép và dán liên kết này vào trình duyệt của bạn để chuyển đến cài đặt chrome://settings/help

  • Sử dụng Windows 7: Thử lại với FireFox hoặc trình duyệt khác (Chrome không hỗ trợ).

  • Trình duyệt của bạn có một số tiện ích mở rộng đang hạn chế ứng dụng. Hãy thử sử dụng hồ sơ mới (new proflie).

  • Có thể có sự cố với kết nối mạng: Hãy khởi động lại (wireless) router của bạn, nó có thể khắc phục các sự cố kết nối Internet nhất định.

Liên hệ với bộ phận CSKH nếu hướng dẫn này không giải quyết được vấn đề của bạn.

Last updated