Cách cài đặt plugin cho WordPress

  • Trước tiên, bạn cần tải xuống plugin dưới dạng tệp .zip từ WordPress hoặc từ Henull.

  • Từ WordPress Dashboard, chọn Plugin > Add New. Click vào Upload Plugin ở đầu trang.

  • Nhấp vào Choose File, chọn tệp .zip của plugin cần cài đặt, sau đó nhấp vào Install Now.

  • Plugin sẽ được tải lên từ máy tính của bạn và cài đặt. Bạn sẽ thấy một thông báo thành công sau khi quá trình cài đặt kết thúc.

  • Sau khi đã cài đặt, hãy gửi cho chúng tôi website và tài khoản quản trị của bạn để kích hoạt. Sau khi hoàn tất kích hoạt, bạn có thể xóa tài khoản mà bạn đã gửi cho chúng tôi.

Chúng tôi sẽ không hỗ trợ thay đổi website sau khi plugin đã được kích hoạt. Mọi yêu cầu/khiếu nại sẽ không được giải quyết trong bất cứ trường hợp nào.

Nếu lo ngại về vấn đề bảo mật, bạn có thể sử dụng plugin User Role Editor để quản lý quyền của người dùng.

Dưới đây là các quyền mà chúng tôi cần để kích hoạt:

Last updated