Hướng dẫn sử dụng tài khoản Midjourney

Truy cập vào tài khoản Henull đi đến PURCHASED, click vào INDIVIDUAL tab để nhận thông tin tài khoản và hướng dẫn sử dụng Midjourney.

  • Sau khi đăng nhập vào tài khoản Discord, chọn Verify with something else.

  • Tiếp tục chọn Use a backup code.

  • Nhập code đã được cung cấp rồi click Confirm.

Mỗi tài khoản chỉ được đăng nhập trên một thiết bị duy nhất. Vui lòng chỉ sử dụng server tương ứng với đơn hàng của bạn và không sử dụng server của người khác.

Một số lưu ý khi sử dụng tài khoản Midjourney:

  • Nếu tài khoản của bạn bị đăng xuất, vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận mã mới.

  • Người dùng có thể tạo một server khác ngoài máy chủ được cung cấp (không khuyến khích, chúng tôi có thể xóa các server này), điều này không ảnh hưởng đến những người dùng khác vì chúng tôi chỉ cho phép mỗi người dùng đăng nhập từ một thiết bị.

  • Một số server có thể thuộc về người dùng có tài khoản đã hết hạn. Mặc dù những server này có thể được giữ lại để khách hàng tải xuống tệp của họ nhưng họ sẽ không có quyền sử dụng Midjourney.

Last updated