Hướng dẫn sử dụng VPS

Truy cập vào tài khoản Henull đi đến PURCHASED, click vào INDIVIDUAL tab để nhận thông tin tài khoản VPS.

Sử dụng VPS trên Windows OS

 • Nhấn Windows > Tìm kiếm remote desktop connection > Nhấn Enter để mở Remote Desktop Connection

 • Nhập địa chỉ IP vào Computer > Click Connect

 • Nhập User và Password > Click OK

Sử dụng VPS trên MacOS

 • Để có thể sử dụng VPS trên MacOS, bạn cần tải ứng dụng Microsoft Remote Desktop

 • Mở ứng dụng Microsoft Remote Desktop, click vào dấu +

 • Nhập IP vào Pc name và chọn tùy chọn Add user account tại User account

 • Nhập Username và Password > click Add

 • Click đúp vào VPS vừa mới thêm và chọn Continue để sử dụng.

Sử dụng VPS trên Smartphone

 • Để có thể sử dụng VPS trên Smartphone, bạn cần tải ứng dụng Remote Desktop cho Android và Microsoft Remote Desktop cho iOS.

 • Sau khi cài đặt hãy mở ứng dụng và cung cấp một số quyền truy cập cơ bản.

 • Tại phía trên cùng bên phải, click vào dấu + để thêm thông tin của VPS.

Click vào VPS vừa mới thêm để sử dụng.

Last updated