Hướng dẫn lấy link thanh toán Midjourney

Truy cập Midjourney rồi click Sign In.

Đăng nhập thông qua tài khoản Discord của bạn (Yêu cầu phải có tài khoản Discord).

Sau khi đăng nhập thành công, click vào Purchase Plan.

Chuyển sang tab Monthly Billing và chọn gói tương ứng với Plan mà bạn muốn nâng cấp rồi click Subcribe.

Website sẽ chuyển hướng sang trang thanh toán. Copy link này và gửi cho Mua Chung Tool để chúng tôi nâng cấp gói cước cho bạn.

Last updated