Hướng dẫn sử dụng Proxy US

Truy cập vào tài khoản Henull đi đến PURCHASED, click vào INDIVIDUAL tab để nhận thông tin tài khoản Proxy US.

1. Thêm Proxy Helper vào trình duyệt Chrome

  • Mở trình duyệt Chrome trên Pc/laptop của bạn, đi đến Chrome Web Store

  • Thêm Proxy Helper vào Chrome

  • Sau khi cài đặt xong, bạn có thể ghim Proxy Helper để thuận tiện cho việc truy cập và sử dụng sau này

2. Sử dụng Proxy Helper

  • Tại General > Proxy servers, nhập địa chỉ IP và Port đã được cấp

  • Tại Anthentication, nhập User và Password đã được cấp

  • Tại phần cài đặt, chọn HTTP PROXY để sử dụng

Bạn có thể truy cập Whoer để kiểm tra địa chỉ IP hiện tại của mình.

Last updated