Mua Chung Tool
Search
K

Cài đặt Henull app cho Windows OS

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn tất cả các bước bạn cần để cài đặt Henull App cho Windows OS.

Bước 1: Download Henull App

Đầu tiên, truy cập vào tài khoản Henul (PURCHASED>Share Tools) của bạn. Click vào Application
phía dưới tool để tải về Henull App.

Bước 2: Cài đặt và khởi chạy

Sau khi quá trình tải xuống hoàn tất, mở tệp đã vừa tải xuống để bắt đầu cài đặt Henull App. Click vào Henull App để khởi chạy

Khắc phục lỗi khi cài đặt Henull App

Cảnh báo không hiển thị cho mọi thiết bị. Tùy thuộc vào cài đặt hệ thống, bạn có thể gặp thông báo: "Windows Defender SmartScreen prevented an unrecognized app from starting…"
  • Để giải quyết vấn đề này, bạn click More Info
  • Sau đó click Run Away để tiến hành cài đặt

Video hướng dẫn

Henull app chỉ hoạt động trên Chrome.