Hướng dẫn sử dụng tài khoản Filmora

Bước 1: Tải xuống và cài đặt Filmora

  • Truy cập Filmora click Download để tải trình cài đặt của Filmora

  • Mở trình file cài đặt đã tải, click Install để cài đặt app

Bước 2: Đăng nhập tài khoản Filmora

  • Khởi động app, click Login.

  • Chọn đăng nhập bằng Google

  • Chọn Sử dụng một tài khoản khác. Nhập thông tin tài khoản và mật khẩu mà MuachungTool đã cung cấp cho bạn.

  • Tại phần xác minh danh tính của bạn, chọn Xác nhận email khôi phục của bạn

  • Điền email khôi phục đã được cung cấp trong đơn hàng. Click Tiếp theo là để đăng nhập và sử dụng.

Last updated