Hướng dẫn lấy lại Project đã tạo ở Canva Pro cũ

Có 2 cách để chuyển các thiết kế của bạn sang một đội khác:

Cách 1

  • Chọn Project( Dự án) để vào những project bạn đã tạo trước đây

  • Chọn Project cần chuyển → chọn Copy to another team như ảnh

  • Sau đó chọn team mà bạn muốn chuyển sang các thiết kế của bạn

Cách 2:

Bước 1: Tại mục canva đang cần bắt thanh toán như dưới ảnh → Chọn Project( Dự án) để vào những project bạn đã tạo trước đây

Bước 2: Chọn project cần chuyển → chọn SHARE như ảnh

Bước 3: Chọn link share → chọn Bất kì ai có liên kết (Có thể edit) → sau đó copy link

Bước 4: Quay lại trang chủ: https://www.canva.com/ → Chọn chuyển team Canva Pro Plus → sau đó dán link vừa copy ở Bước 3 và có thể chỉnh sửa canva pro

Last updated