Cách tìm các tệp đã tải xuống từ Henull

Để tìm file đã tải xuống trên PC của bạn:

Windows OS

  • Chọn File Explorer từ thanh tác vụ hoặc nhấn phím logo Windows + E.

  • Click vào Downloads phía dưới Quick access.

  • Mở thư mục có tên Henull để xem các file bạn đã tải xuống

Mac OS

  • Từ Finder, click vào Go từ thanh menu và chọn Downloads. Nếu bạn không thấy tùy chọn Downloads trong menu Go, hãy click vào Home.

  • Tìm thư mục có tên Henull để xem các file bạn đã tải xuống

Last updated