Hướng dẫn lấy lại mật khẩu tài khoản Henull

Nếu bạn đã lỡ quên mất mật khẩu tài khoản Henull của bạn, hãy làm theo hướng dẫn dưới đây.

  • Đi đến Henull. Chọn Quick Login.

  • Điền email đăng ký tài khoản Henull của bạn.

  • Kiểm tra email của bạn (trong hộp thư hoặc thư rác) để nhận mail từ Henull. Hoặc tìm email có tiêu đề "Quick Login Link". Email sẽ được gửi từ system@henull.com.

  • Đặt lại mật khẩu cho tài khoản Henull của bạn và chọn Save.

Bạn có thể lưu tài khoản Henull của bạn vào trình duyệt để thuận tiện cho các lần đăng nhập tiếp theo.

Last updated