Hướng dẫn sử dụng tài khoản HMA

Truy cập vào tài khoản Henull đi đến PURCHASED, click vào INDIVIDUAL tab để nhận thông tin tài khoản HMA.

  • Truy cập vào HMA và đăng nhập bằng tài khoản đã được cấp > click Sign in

  • Đi đến Download để tải xuống phiên bản tương ứng với thiết bị của bạn

  • Click Download để tải xuống

  • Sau khi tải về các bạn tiến hành cài đặt giống như các ứng dụng khác

  • Sau khi cài đặt xong, click vào icon hình bánh răng > Account. Chọn Sign in nếu bạn sử dụng cho iOS. Chọn Enter Activation code nếu sử dụng cho Android hoặc PC/laptop.

  • Chuyển Off thành On và chọn quốc gia mà bạn muốn fale IP

Last updated