Hướng dẫn xóa Key crack cho Windows 10

Xóa Key crack là việc cần thiết nếu như bạn muốn gỡ bỏ Product Key bản quyền lậu hay Key thử nghiệm để thay thế Key bản quyền khác cho Windows.

Bước 1: Gỡ ứng dụng KMSpico (nếu có)

Truy cập Settings > Apps & features. Gỡ ứng dụng KMSpico nếu có.

Bước 2: Tìm Product Key crack

 • Mở Start, gõ cmd và click vào Run as administrator.

 • Cửa sổ Command Prompt mở ra, tại đây gõ lệnh: slmgr.vbs /dlv rồi ấn Enter.

 • Trên màn hình sẽ xuất hiện cửa sổ Windows Script Host chứa thông tin về Windows bản quyền, trong đó Product Key sẽ là những kí tự tại trường Activation ID.

 • Ghi chú lại những kí tự này để sử dụng trong những bước tiếp theo. Click OK và thoát Command Prompt.

Bước 3: Tiến hành xóa Key crack

 • Vào lại Command Prompt như hướng dẫn ở bước 2.

 • Gõ lệnh: slmgr /upk Product Key

  • upk là "uninstall product key": lệnh xóa key

  • Product Key là những kí tự vừa ghi chú lại ở trường Activation ID

 • Sau khi nhập xong ấn Enter và sẽ nhận được thông báo đã hoàn thành cách xóa Key. Click OK, thoát Command Prompt và restart lại máy tính.

Last updated